Return


Returformulär | Sverige

Fyll i formuläret nedan för att registrera din retur hos Norlux AS. Observera att retur alltid ska avtalas med en representant på Norlux innan returformuläret fylls i. Alla varor som returneras ska vara fria från tejp och kundens egna etiketter eller inskriptioner. Se våra försäljnings- och leveransvillkor för ytterligare information om vårt retursystem.