Return


Returskjema

Fyll ut skjemaet under for å registrere din retur hos Norlux AS. Merk at en retur skal alltid være avtalt med en representant hos Norlux før returskjema fylles ut. Alle varer som returneres må være fri for tape og kundens egne etiketter eller påskrift. Se våre Salgs -og leveringsbetingelser for ytterligere informasjon om vår returordning.