Bærekraft

Norlux er rådgiver, samarbeidspartner og leverandør av belysningsløsninger for nåtid og framtid. Vi ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn gjennom utvikling og nyskapende belysningsløsninger.

Vi jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. En bærekraftig utvikling innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine.

Norlux har vært sertifisert Miljøfyrtårn fra 2020 og medlem av Etisk Handel Norge fra 2022.

Bærekraft og miljø - åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Norlux stiller krav til gjennomsiktighet i egen drift og i hele leverandørkjeden. Vi følger åpenhetsloven og er medlem i Etisk Handel Norge.

Les mer her

Bærekraft og miljø - skog

Miljøarbeid

Vi arbeider kontinuerlige med planer for forbedringer mht. miljøpåvirkning og miljøbelastningene knyttet til egen virksomhet. Norlux er sertifisert Miljøfyrtårn.

Les mer her

Bærekraft og miljø - papiravfall

Innsamling og gjenvinning

Norlux følger WEEE-direktivet og sørger for korrekt merking av våre produkter. Vi sorterer eget avfall og tar i mot EE-avfall. Vi er medlem i RENAS.

Les mer her

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

På hvilken måte kan belysning påvirke FNs bærekraftsmål? Lyskultur har definert 11 punkter hvor belysning spiller inn.

Les mer her

Bærekraft og miljø - lyspære

Nyheter

Norlux arbeider med bærekraft i praksis. Se hvilke andre tiltak vi gjør for å redusere miljøpåvirkningen fra vår drift – utenom kravene vi forplikter oss til.

Les mer her

Etisk Handel Norge
Miljøfyrtårn sertifisert
Renas