Åpenhetsloven

Norlux stiller krav til gjennomsiktighet i egen drift og i hele leverandørkjeden. Vi følger åpenhetsloven og er medlem i Etisk Handel Norge.

Som medlem av Etisk handel Norge forplikter Norlux seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.

Vi følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Etisk Handel Norge
Miljøfyrtårn sertifisert
Renas