Nyheter

Norlux arbeider med bærekraft i praksis. Se hvilke andre tiltak vi gjør for å redusere miljøpåvirkningen fra vår drift – utenom kravene vi forplikter oss til.

Miljøvennlig emballasje

Vi er i en prosess hvor vi, ved nybestillinger fra leverandører, bytter til mer miljøvennlig papp, samt reduserer mengden plast der dette lar seg gjøre.

Redusert luftmengde i emballasje

Vi har satt krav til vår leverandør og sørget for at våre mest solgte spotlights blir pakket i emballasje hvor luftmengden er redusert. Volumet på sendingene blir mindre, det er behov for færre containere, og vårt klimaavtrykk blir mindre.

Tilrettelagt for sykling til jobb

Vi har lagt til rette for at ansatte kan sykle til jobb. Ved å la bilen stå bidrar vi til mindre CO2-utslipp.

Etisk Handel Norge
Miljøfyrtårn sertifisert
Renas