Produkter

Drift og vedlikehold

Rengjørings- og vedlikeholdsveiledning

Rengjøring av Norlux-produkter kan begrenses til enkel rengjøring. Før rengjøringen påbegynnes, må spenningen slås av på armaturet.

Elektriske komponenter som sensorer og lignende, samt koblinger må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

Generelt kan Norlux-produkter støvtørkes med en tørr klut. Dersom videre, grundig rengjøring er nødvendig, kan dette gjøres med en myk svamp og rent, lunkent vann, evt. tilsatt en nøytral såpe. Merk at såpen ikke må inneholde slipemidler, og løsemidler må ikke brukes til rengjøring.

Etter rengjøringen bør produktet tørkes med en tørr, lofri klut slik at vannet ikke etterlater unødvendige skjolder eller kalkflekker, noe som er spesielt viktig på frontglasset og linsene.

Produkter med reflektor fra Norlux har alltid frontglass, derfor vil det normalt aldri være nødvendig med annet enn en lett rengjøring av glasset. Skal reflektoren rengjøres, bør dette gjøres med forsiktighet. Det anbefales å bruke hansker for å unngå at fingrene berører aluminiumet direkte. Også her vil det være tilstrekkelig å tørke med en lofri klut.

Dersom det er produktspesifikke krav til renhold vil dette opplyses i produktets installasjonsmanual. Manual for det enkelte produkt finner du på produktsiden på norlux.com.

Intervallet for rengjøring må tilpasses det aktuelle miljøet produktet er installert i. Det anbefales imidlertid å rengjøre produktet minst en gang i året.

For ytterligere informasjon om leverings- og garantibetingelser, se Salgs- og leveringsbetingelser.